Heder Nivo Slider

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Општинско такмичење из математике
ученици који су постигли значајне резултате и ментори
Општинско такмичење из физике
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из енглеског
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из информатике
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из српског језика
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из српског језика
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из хемије
ученици који су постигли значајне резултате и ментор
Општинско такмичење из географије и математике за ниже разреде

Медијатека


Медијатека се састоји од учионице за наставу и припремне просторије у којој медијатекар припрема материјал за наставу. Сама медијатека је опремљена свим потребним училима за извођење савремене наставе. Имамо рачунаре, ласерски штампач, скенер, копир апарат, музички стуб, разглас, 6 графоскопа, 4 дијапројектора, телевизор, видео, DVD player, музичке инструменте и друге апарате). Од недавно имамо и видео бим.

Ово је све доступно како сваком наставнику, тако и ученику или стручном сараднику. По један примерак од сваког наставног материјала чува се у архиви медијатеке, што веома олакшава њихово коришћење у наредном периоду.

Укупна некњижевна грађа (видео касете, DVD, CD, аудио касете, звучне читанке и др.) је 8407.

Библиотека има 6200 књига које стоје на располагању ученицима и наставницима. Највећи део књига односи се на лепу књижевност у оквиру прописане школске лектире коју деца радо читају.

У нашој библиотеци ученици могу да нађу и стручну литературу за потребе пројеката које добијају као задатке на часовима. Медијатека се користи и за припрему наставног материјала.