Активности Ученичког парламента у оквиру пројекта

Чланови Ученичког парламента су на градском тргу спровели анкету о разврставању отпада и употреби најлон кеса. Наши суграђани су врло радо одговарали на постављена питања. Анкетирано је 53 суграђана и анкета је показала да наши суграђани имају развијену свест о заштити човекове околине и предностима разврставања рециклажног отпада. Сличну анкету су спровели наши парламентарци и пре четири године. Након упоређивања резултата видљиво је да је еколошка свест наших суграђана у међувремену подигнута на један виши ниво.

Img001

Шта мислите на који би начин било најбоље организовати разврставање отпада?

Img002

Које врсте отпада разврставате?

Img003

Колико најлон врећица дневно употребите?

Img004

Img005

IMG 3815c88e9a9709d80bc7920bfe06b4c5 V

IMG 3f4f690c18666ade337b7f582fe537a2 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img006

IMG 08eee34b6c64721f0a88777b49fe7159 V